close menu
 

Συχνές Ερωτήσεις

vasilopoulos.com.gr - Main Section

vasilopoulos.com.gr - Main Component

Συχνότητα συντήρησης κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων και κανονισμοί

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ η Κ.Υ.Α. 18694/2012*, για την εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΚ 842/2006*.

Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θέτει το πλαίσιο για τον έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, που περιέχονται στις μονάδες ψύξης και κλιματισμού.

Για τους χειριστές εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού στην Κ.Υ.Α. προβλέπονται περιληπτικά τα εξής:
1. Υποχρέωση τακτικής συντήρησης των μονάδων, με συχνότητα κατ’ έτος ανάλογη της ποσότητας των περιεχόμενων φθοριούχων μέσων.
2. Διεκπεραίωση της συντήρησης, ελέγχων διαρροής και επισκευών μόνον από κατόχους σχετικής πιστοποίησης.
3. Τήρηση αρχείου των τακτικών συντηρήσεων και των έκτακτων επισκευών. Ο τρόπος προσέγγισης πρέπει να αποδεικνύει την ορθολογική αντιμετώπιση των διαρροών.
4. Αποστολή ετήσιου δελτίου ελέγχων (βλ. παράρτημα ΙΙ στην Κ.Υ.Α.) προηγούμενου ημερολογιακού έτους στο ΥΠΕΚΑ, έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.
5. Επιβολή προστίμων για την παράβαση του κανονισμού.

Η εταιρεία μας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και την απαιτούμενη εμπειρία, ανεξαρτήτου μεγέθους εγκατάστασης, για την πραγματοποίηση των ελέγχων και την έκδοση των σχετικών δελτίων ελέγχου.

Πέραν της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, σημειώνεται επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας και η διατήρηση της καλής ποιότητας του αέρα, όταν οι μονάδες συντηρούνται σωστά τουλάχιστον μια φορά ετησίως.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις σας και την καταγραφή του εξοπλισμού.

*: Υπό ενημέρωση, λόγω κύρωσης των νέων κανονισμών 517/2014 & 2067/2015.

Οι κλιματιστικές μονάδες δεν αποδίδουν

Στην περίπτωση που το σύστημα κλιματισμού δεν αποδίδει όπως πριν, το συχνότερο πρόβλημα είναι η απουσία τακτικής προληπτικής συντήρησης.

Τα φίλτρα αέρος και τα στοιχεία των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων βουλώνουν, με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής αέρος και της συναλλαγής θερμότητας στους εναλλάκτες.

Η προγραμματισμένη εκτέλεση τακτικής συντήρησης προλαμβάνει την ανάγκη έκτακτων επισκέψεων σε περιόδους αιχμής, εξοικονομεί ενέργεια και εξασφαλίζει την ποιότητα του αέρα στο χώρο.

Επικοινωνήστε για την επίσκεψη συνεργείου μας, στο χρόνο που σας εξυπηρετεί.

Ποιο σύστημα κλιματισμού είναι το πιο κατάλληλο

Η επιλογή συστήματος κλιματισμού και του τύπου των εσωτερικών μονάδων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Για όλες τις επιλογές υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η τελική επιλογή γίνεται εξετάζοντας τα δεδομένα κάθε περίπτωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τη βέλτιστη για εσάς λύση.

Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου

Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου συνήθως ορίζεται:

• Το χειμώνα σε λειτουργία θέρμανσης: από 20 έως 23οC

• Την άνοιξη & το φθινόπωρο σε ψύξη: από 22 έως 24οC, για τη μείωση της υγρασίας

• Το καλοκαίρι σε λειτουργία ψύξης: από 25 έως 28οC

Η ακριβής ρύθμιση σχετίζεται:

• με τη δραστηριότητα των ανθρώπων (π.χ. βάδισμα, εργασία γραφείου κ.τ.λ.),

• το ρουχισμό των ατόμων,

• την ταχύτητα αέρος στο χώρο

• τη σχετική υγρασία και

• την ύπαρξη θερμών ή ψυχρών επιφανειών (π.χ. υαλοστάσια δίχως επαρκή προσαγωγή αέρα).

Thermal Confort Calculator

Η ανανέωση του αέρα στο χώρο

Στους εσωτερικούς χώρους εκλύονται διάφορα αέρια από υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επίπλων, χαλιών, συσκευών, πλαστικών κ.τ.λ. καθώς και διοξείδιο του άνθρακα και υγρασία από την ανθρώπινη αναπνοή.

Στόχος της ανανέωσης του αέρα είναι η μείωση των συγκεντρώσεων των διάφορων ουσιών, εκτοπίζοντας τμήμα από τον όγκο του αέρα του εσωτερικό χώρου με νωπό αέρα, κατάλληλα φιλτραρισμένο και σε σωστές συνθήκες.

Παλαιότερα, συνήθης πρακτική ήταν η εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού μόνον, με συμπλήρωση της ποσότητας του απαγόμενου αέρα από τις χαραμάδες.

Βέβαια σε αρκετές εγκαταστάσεις δεν υπήρχε σύστημα εξαερισμού. Η ανανέωση του αέρα προέκυπτε από το άνοιγμα των παραθύρων.

Σήμερα, αυτές οι πρακτικές είναι ξεπερασμένες και ενεργοβόρες, καθώς ο αέρας περιβάλλοντος συνήθως είναι σε δυσμενείς συνθήκες και αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωση ενέργειας του συστήματος κλιματισμού. Σημαντική επίσης είναι η επίπτωση των θορύβων της πόλης, στο εργασιακό περιβάλλον, όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια με τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών και των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κουφωμάτων, προέκυψε σημαντική μείωση στις ενεργειακές ανάγκες, λόγω της μείωσης της εισροής αέρα περιβάλλοντος από χαραμάδες. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεται ότι η διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα δεν εξασφαλίζεται δίχως την ύπαρξη συστήματος μηχανικού αερισμού του χώρου.

Οι σύγχρονες μονάδες αερισμού μπορούν να εξασφαλίσουν:

• Την οικονομία με την ανάκτηση θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα
• Το φιλτράρισμα του μηχανικά εισερχόμενου νωπού αέρα
• Την ποιότητα του αέρα του χώρου με την δημιουργία κατάλληλου ρυθμού ανανέωσης

Ζητήστε μας την καταλληλότερη για εσάς λύση.

Λεγεωνέλλα

Η λεγεωνέλλα (ή νόσος των λεγεωνάριων) είναι ένα αερόβιο βακτηρίδιο και πήρε το όνομά της από την πρώτη επιδημία που έγινε το καλοκαίρι του 1976 στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. όταν νόσησαν κάποιοι εκ των συνέδρων λεγεωνάριων σε ξενοδοχεία της πόλης.

Σε ότι αφορά των κλιματισμό, συναντάται κυρίως σε εγκαταστάσεις πύργων ψύξης υδρόψυκτων μονάδων κλιματισμού και σε συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εφόσον δεν λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο και την τακτική απολύμανση των εγκαταστάσεων (μείωση του πληθυσμού στα αποδεκτά επίπεδα).

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επίσκεψη και αξιολόγηση των αναγκών των εγκαταστάσεών σας.

vasilopoulos.com.gr - Bottom info